Om De Jura­studerendes Retshjælp

Hvem er vi?

De Jurastuderendes Retshjælp – Aalborg er en organisation af jurastuderende ved Aalborg Universitet. Vores organisation bygger på frivilligt arbejde fra studerende med høj faglighed.

Vi er en uafhængig organisation, der modtager økonomiske tilskud fra Civilstyrelsen. Tilskuddet anvendes til forsikring, køb af juridiske bøger og skrifter, juridiske kurser for retshjælperne og generel udbredelse af kendskabet til og vedligeholdelse af De Jurastuderendes Retshjælp i Aalborg. Vi modtager ikke støtte fra private og henviser derfor heller ikke borgere til bestemte advokater.

Vores bestyrelse består på nuværende tidspunkt af professor ved Juridisk Institut Anders Ørgaard, advokat Jacob Poulsen Mark, advokat Katrine Dons Kvottrup, en retshjælper og to retshjælpsledere, der er jurastuderende ved Aalborg Universitet. Bestyrelsen er ansvarlig for større beslutninger, som foretages i Retshjælpens interesse.

Den daglige ledelse af Retshjælpen varetages af de to retshjælpsledere, mens selve sagsbehandlingen varetages af de ansatte retshjælpere. Alle retshjælperne er minimum på jurauddannelsens 4. Semester for at sikre høj kvalitet i vores rådgivning.

Når du henvender dig til Retshjælpen, vil du som hovedregel ikke få et svar med det samme, medmindre der er tale om simpel rådgivning. Spørgsmålene vil derimod blive taget med til sagsbehandling, der afholdes én gang ugentligt. På sagsbehandlingen mødes en gruppe af retshjælpere og undersøger svarene på dine juridiske spørgsmål. Efter sagsbehandlingen vil retshjælperne ringe dig op med svar.

Besvarelsen af dine spørgsmål vil altid være godkendt af mindst én kandidatstuderende. Derved sikres at vores besvarelser altid har et højt fagligt niveau.

Alle henvendelser bliver nedskrevet i et sagsskema, og hvert kvartal foretager bestyrelsens advokater samt øvrige frivillige advokater stikprøvekontrol af sagsskemaerne for at sikre svarenes faglige niveau og korrekthed.

Desuden har Retshjælpen en samarbejdsaftale med de ansatte ved Juridisk Institut samt flere færdiguddannede jurister, som bistår retshjælperne i deres arbejde.

De Jurastuderendes Retshjælp er ansvarsforsikret ved HDI Forsikring, hvorfor vi ikke foretager ansvarsfraskrivelser i forbindelse med vores rådgivning. Vi betinger således aldrig vores rådgivning af, at du har underskrevet en ansvarsfraskrivelse.

Bliv retshjælper

Har du lyst til at hjælpe andre mennesker med juridiske problemstillinger? Læser du jura på minimum 4. Semester? Har du mulighed for at afsætte 4 timer om ugen?

Så er det måske DIG vi mangler!

Vi er altid glade for at modtage ansøgninger fra studerende, der er interesseret i at yde en frivillig indsats. Vi ansætter hovedsageligt i juli/august og igen i december/januar. Du er imidlertid altid velkommen til at sende en ansøgning. Du skal medsende dit CV og din studiejournal, når du fremsender din ansøgning.

Vi tilbyder en række kurser i løbet af ansættelsen. Vi afholder eksempelvis kurser i familieret, lejeret, proces mv.

Du bliver en del af et energisk og dygtigt team, der ligger stor vægt på det sociale sammenhold ud over arbejdet.